Právní a daňové služby

Díky jasným znalostem všech postupů a hluboké účasti na konkrétních potřebách klienta společnost Eventus Advisors vyvine a poskytne individuální řešení, které bude vyhovovat potřebám jakékoli společnosti v oblasti právních záležitostí, právního strukturálního řízení a optimalizace peněžních toků.

Často obchod lze si představit jako komplexní systém běžných operací, na něž se vztahují samostatné peněžní toky, které lze jen obtížně urovnat a spravovat. Eventus Advisors poskytuje analýzu v plném rozsahu a v případě potřeby může vést klienta k procesu restrukturalizace podnikové a právní reorganizace takovým způsobem, že podnik může dosáhnout maximální efektivity.

Pokud jde o akvizice a fúze, správná právní struktura podniku může být jedním z hlavních aspektů, které ovlivňují hodnotu a cenu obchodu. Společnost Eventus Advisors může poskytnout konzultaci a pomoci zákazníkovi, aby znovu vytvořil právní a provozní strukturu obchodu za účelem maximalizovat transparentnost a účinnost řízení, které zvýší ekonomickou hodnotu podniku.

Společnost Eventus Advisors má rozsáhlou síť kontaktů po celém světě, a může v závislosti na potřebách konkrétního zákazníka, poskytovat podpůrné služby holdingových společností nebo společností vytvořených výhradně za účely  vydávání dluhopisů ve mnoha jurisdikcích.

Mezi naše právní služby patří

  • restrukturalizace a právní reorganizace podniku;
  • založení holdingové společnosti;
  • právní a daňové poradenství;
  • poradenství v oblasti správy pohledávek a věřitelů;
  • rozvoj franšízy;
  • právní smlouvy;
  • převod cenové dokumentace.