Výzkum a analýza trhu

Naše řešení jsou ideální pro poskytování odborných zkušeností a zdrojů pro podporu jakéhokoli podnikání

 • Výzkum primárního trhu
  Provádění pozorování, rozhovorů, průzkumů atd. Za účelem získání cenných informací z první ruky.
 • Výzkum sekundárního trhu
  Zajištění kontroly dat prostřednictvím interaktivních a autonomních výzkumných zpravodajských služeb pomocí spolehlivých a osvědčených zdrojů.
 • Služby pro vstup na trh
  Zajištění přitažlivosti trhu a dostupnosti marketingových možností pro rozhodování o tržní strategii.
 • Služby hodnocení trhu
  Průzkum pomocí primárních a sekundárních metod k určení rozsahu a účinnosti současného trhu, který se  rozvíjí.. Zahraniční klienti mají potřebnou tržní přítomnost a znalosti o podmínkách na místě.

Eventus Advisors je známá svou výjimečně kvalifikovanou pracovní silou a schopností pracovat v popředí v nejširším spektru průmyslových odvětví.